Obecność godła Rzeczypospolitej Polskiej wymusza projekt zachowujący stateczność i dostojności przynależnej temu wizerunkowi. Tego rodzaju założenie sugeruje także zastosowanie klasycznego kroju pisma, wzorowanego na antycznej, rzymskiej kapitale
– jednej z najstarszych form majuskuły, liternictwa widniejącego na kolumnie Marka Aureliusza w Rzymie. Kapitała jest pismem monumentalnym i majestatycznym. Litery kapitały są symetryczne, rysowane linią o jednakowej grubości. W przypadku tego projektu poszczególne litery N, S i A występujące w logotypie, oddzielone są charakterystycznymi punktorami stosowanymi często w typografii jako separator oddzielający w wyraźny sposób poszczególne elementy kompozycji literniczej.
Zaprojektowane zostały dwie odmiany logotypu: z godłem kraju i bez godła.Wersja bez godła jest przewidziana do wszelkich zastosowań gdzie z różnych powodów nie powinno się używać godła Rzeczypospolitej Polski.

You may also like

Back to Top